วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
กรรมการบริหารคณะ ร่วมพูดคุยเตรียมความพร้อมต้อนรับการตรวจเยี่ยม                                                            ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น