โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น