ร่วมจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่  9-10 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น