พิธีมหาพุทธาภิเษก “ท้าวเวสสุวรรณพันล้าน”
4 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) อ.เมือง มหาสารคาม

ความคิดเห็น