วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นำเสนอผลงานวิจัยในงาน CASNIC10th 2022 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น ประสบการณ์ดี ๆที่น่าประทับใจ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.เราได้พัฒนางานวิจัยในระดับชาติ ในครั้งต่อไปต้องพัฒนาตนเองไประดับนานาชาติ

2.เราได้เจอพี่ๆ ศิษย์เก่า มข. ดีใจมากๆ

ความคิดเห็น