วันที่ 4พฤศจิกายน2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้สมโภชกฐินพระราชทาน ประสบการณืดีๆ ที่มีความสุข และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ความคิดเห็น