วันที่ 4 พย 65 เวลา 18.30-20.00 น.

ร่วมพิธีฉลองกฐินพระราชทาน ปี 2565 ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น