ไฟล์แนบ

5-6 พ.ย.65 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อจัดการเรียนการสอน และขอตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยเชียงราย
png 5-6 พ.ย.65 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อจัดการเรียนการสอน และขอตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยเชียงราย

ขนาดไฟล์ 87 KB | จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง

png 2

ขนาดไฟล์ 410 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

ความคิดเห็น