ทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถวายพระสงฆ์ ณ วัดกลางพระอารามหลวง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น