เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
ณ วัดกลางพระอารามหลวง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

     

ความคิดเห็น