เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  ณ เวทีราชภัฏภิรมย์

ความคิดเห็น