พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2565

5 พฤศจิกายน 2565

ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น