แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าใช้พื้นเมืองอย่างสม่ำเสมอ

ความคิดเห็น