ทำบุญโรงทานเนื่องในงานทอดกฐิน วัดป่าบ้านยางน้ำใส อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 30 ตุลาคม 2565

 

ความคิดเห็น