วันอังคาร ที่ 25 และ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยงานมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน สนับสนุนขบวนรับเจ้า และ แห่เจ้าพ่อรอบเมืองบุรีรัมย์   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจีน

 

ความคิดเห็น