U2T Bru Fair 2022
คือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น
แปรรูปจากผ้าอัคนี ผ้าไหม แปรรูปอาหาร
สมุนไพร บำรุงผิวหรือสุขภาพ การเกษตรปลอดสารพิษ
ณวันที่ 14-15-16 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น