วันที่ 26 ตุลาคม 2565 หลากหลายกิจกรรมที่ได้ทำ Open House และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เกิดความรู้สึกความประทับใจทุกกิจกรรม

ความคิดเห็น