วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์” ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์

 

คำสั่ง : คำสั่งเข้าร่วมโครงการ

ความคิดเห็น