วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โดยใน  ช่วงเช้ารับหน้าที่เป็นพิธีกรและตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษาฝึกสอน ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

             ช่วงบ่าย พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษานักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ชั้น 4 อาคาร 19

ความคิดเห็น