วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เป็นประธานจัดฟุตบอลประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์เราชาวคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในตรีมงาน “ปิดเทอม วางปากกา มาเตะบอล”

ความคิดเห็น