“วัยรุ่นวัยว้าวุ่น ?” เรื่อง “เข้าใจเพศวิถีของวัยรุ่น” วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-13.00 น.

สิ่งที่ได้รับ

  1. เข้าใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น
  2. มีวิธีการจัดการที่แยบคาบในการดูแลวัยรุ่น
  3. สามารถนำไปวางแผนให้คำปรึกษาวัยรุ่นได้

ความคิดเห็น