น้อมรำลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น