วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (กศจ.บุรีรัมย์)

ความคิดเห็น