ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

ความคิดเห็น