ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ความคิดเห็น