✨เปิดเทศกาลท่องเที่ยววิถีชุมชน
✅กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชมเชื่อมโยงงาน MotoGP
✅วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30-10.30 น.
ณ สวนสาธารณะชุมชน อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก 
✅กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชมเชื่อมโยงงาน MotoGP
✅วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30-10.30 น.
ณ สวนสาธารณะชุมชน อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก

ความคิดเห็น