วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เข้าร่วมโครงการครอบครัวครุศาสตร์ ๖๐ กระรัตเพชรจรัสแสง เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี /ถุถของคณะครุศาสตร์

ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น