ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานวันมหิดล ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. -10.00 น.

วันสำคัญอีกวันหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงขอประมวลภาพกิจกรรมตั้งแต่ปี 2561 – 2565 เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญ

 

ความคิดเห็น