วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ STEAM โดยประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education จำนวน 4 เรื่อง unplugged coding ออกลายมาเลย พิกเซล และแมลงวันจอมป่วน ให้กับนักเรียนห้อง gifted โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”

ความคิดเห็น