ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ความคิดเห็น