วันที่ 15-18 กันยายน 2565 เข้าร่วมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ณ ตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น4

ความคิดเห็น