ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของส่วนกลาง ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ความคิดเห็น