ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 จำหน่ายสินค้าในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น