เริ่มแล้ว‼️
งาน “U2T for BCG BRU FAIR”
✅มหกรรมจำหน่ายสินค้า
จาก 152 ตำบล ในบุรีรัมย์ ✨✨
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
✅วันที่ 14-18 กันยายน 2565
ณ ถนนด้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
⏰เปิด 9.00-18.00 น.

ความคิดเห็น