วันที่ 15 กันยายน 2565 สาขาวิชาธารณสุขศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมรับประทานอาหารและแสดงความยินดีกับบัณฑิต โดยมีท่านคณบดีและรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ความคิดเห็น