24 พฤษภาคม 2565 : ประสานงานชี้แจงแผนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 1/2565ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ความคิดเห็น