ทีมสโมสรนักศึกษาและงานหอพักนักศึกษา เตรียมความพร้อมและเตรียมสถานที่ สำหรับตอนรับน้องใหม่เข้าหอพักราชพฤกษ์4 ในช่วงวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565

ความคิดเห็น