15 กันยายน 2565 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกลุ่มย่อย ณ ตึก 22 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ความคิดเห็น