วันที่ 15 กันยายน 2565 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ปฎิบัติหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลหน้าห้องประชุมวิชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ปฎิบัติหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลหน้าห้องประชุมวิชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น