วันที่ 13 กันยายน 2565 เป็นวิทยากรโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

ความคิดเห็น