เข้าร่วมการฝึกอบรม “การใช้งานเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่สูง” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น