ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มรภ.ศรีสะเกษ ที่ได้ให้เกียรติ ผการันดูล ทีม มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน U2T แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงาน โครงการ U2T FOR BCG หวังคงจะเป็นประโยชน์

ความคิดเห็น