13 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพยาบาลงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น