ประชุมกลุ่มย่อยคณะครุศาสตร์ ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562  ฯ กลุ่มที่ 3 (ห้องประชุมอาคารราชภัฏคอมเพล็กช์)

ความคิดเห็น