ยกระดับข้าวภูเขาไฟสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
ลงพื้นที่ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลังสอง ณ ชุมชนบ้านบุ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ 8/8/65

ความคิดเห็น