เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

 

ความคิดเห็น