ทีม ออนเซ็นบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ เพื่อจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับอุทยานน้ำห้วยตะแบก บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565

ความคิดเห็น