ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณของแม่แห่งปวงชนชาวไทย ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น