เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น