ด้วยทางเทศบาลตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้มีส่วนงานราชการหลายส่วนงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้น ได้มีอาจารย์ชนินาถ ทิพย์อักษรคณาจารย์และนักศึกษาในทีม ออนเซ็นบุรีรัมย์ ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัสกำลัง 2  ได้ร่วมงานและร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

ความคิดเห็น